نمیدونم چی بخورم

نمیدونم چی بخورم؟

به بخش پیشنهاد غذای پرپروک خوش اومدی،
به سوالات جواب بده تا ما بهت پیشنهاد بدیم که چی بخوری

تنهایی یا مهمون داری؟

صبحانه خوردی؟

چقدر گشنه‌ای؟

غذات تند باشه اشکالی داره؟

دوست داری ببینم آخرین بار چی سفارش دادی که تکراری پیشنهاد ندم؟

کلا با مهمونات چند نفرید؟

مهمونات چطورین؟

میخوای برات کلاس بزارم؟

پیشنهاد ما به شما