اخبار پرپروک

تولد شهریور ماه 96 یکشنبه، 5 شهریور 1396

پرپروکی­ های شهریور ماهی تولدتون مبارک

پروازدر آسمان آرزوها وفرود در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم

خانم ها آقایان
پریسا اسدی منش فراز ابراهیمی
سمانه خمری پرهام احمدی
الناز بهرامی مهرداد گلشنی
ازاده شبکیه رضا هادی
مونا بیکائی امیر کارن عبدی
مهسا سادات میرمهدی پیام قرائتی ثانی
سمن افروخته علی حقیقی
مونا اسکندری امیر حسین قدوسی
مهسا ادهمی حسن جورابلو
مریم سرمدی محمد کمال فیاضی

 

درضمن دوستای عزیزی که پرپروکی نشدن میتونن یکی ازمراحل زیرروانجام بدن وعضو بشن:

- تکمیل مشخصات خود درفرمهای نظرسنجی

- بازکردن حساب کاربری درسایت پرپروک وثبت مشخصات کامل خود درپروفایل

میتونیدشانس خودتون روامتحان کنید و هدیه تولد دریافت کنید؛ چرا که پرپروک هرماه به مناسبت تولدها ازطریق قرعه کشی برای چندین نفرهدیه ارسال میکنه.

شاد باشيد