اخبار پرپروک

10 درصد تخفیف سفارش آنلاین شنبه، 10 آذر 1397

امسال هم تا پایان سال با 10 % تخفیف سفارش آنلاین از شنبه تا چهارشنبه با شما پرپروکی های عزیز هستیم .
اگر می خواهید از این تخفیف استفاده کنید با حساب کاربری که در سایت پرپروک دارید سفارش بدید و اگر حساب کاربری ندارید ، زمانی نمی بره و می تونید به سرعت برای خودتون یک  .حساب کاربری ایجاد کنید و از این تخفیف استفاده کنید