اخبار پرپروک

تولد اسفند ماهی های عزیز دوشنبه، 21 اسفند 1396

سلاااام

اسفند ماهی های عزیز

اسامی افرادی که تو قرعه کشی تولد، برگزیده شده اندرو میتونید ببینید

یک دریا شبنم،یک دشت شقایق،یک آسمان ستاره تقدیم تو باد تولدت مبارک

بانوان آقایان
رضوان احمدیان رحمان عظیمی
زهرا امامی محمد صابونچی
زهره قلی زاده احسان صوفیانی
موژان رحمانی آرمان احمدی
نسیم کاشانی رضا عامری
کیمیا کاظمی آریا شیدفر
شهرزاد فیاضی علیرضا رحیمی فر
مرجان رفعتی هیرش مرادی
تندیس اسماعیلی نژاد علیرضا میریان
الهام زنجانی محمد حسین یوسفی

 

درضمن دوستای عزیزی که پرپروکی نشدن میتونن یکی ازمراحل زیرروانجام بدن وعضوبشن:

- تکمیل مشخصات خود درفرمهای نظرسنجی که در شعب ارایه میشه

- بازکردن حسابکاربری درسایت پرپروک وثبت مشخصات کامل خود درپروفایل واستفاده از10%تخفیف در هر بار خرید تا پایان سال (1396)

میتونید شانس خودتون روامتحان کنید وهدیه تولد دریافت کنید؛

چراکه پرپروک هرماه به مناسبت تولدها ازطریق قرعه کشی برای چندین نفرهدیه ارسال میکنه.

شادی از آن شماست