اخبار پرپروک

پرپروکی های مهرماهی تولدتون مبارک چهارشنبه، 5 مهر 1396

پرپروکی ­های مهرماهی تولدتون مبارک

تولد تکرار امیدواری خداوند است یاداوری این تکرار بر شما گرامی باد

خانم ها آقایان
مژگان رمضانی شهاب تجریشی
عاطفه عبدی بهنام نبی زاده
مریم احمدی پیام بیات
آیدا سروش نیما ماهوتیان
سحر دبیر آبتین شیرین زاده
مهیا حسینی پارسا طالبیان
آوا اساسی یزدی سروش چایچی
نیلوفر میرزاخانلو مهدی استاد میرزا کاشانی
صدف حاجی خانی مرتضی عطاریانی
اقدس توحیدی فر علی دربانیان

 

درضمن دوستای عزیزی که پرپروکی نشدن میتونن یکی ازمراحل زیررو انجام بدن وعضوبشن:

- تکمیل مشخصات خود درفرم های نظرسنجی

- بازکردن حسابکاربری درسایت پرپروک وثبت مشخصات کامل خود درپروفایل

میتونیدشانس خودتونروامتحان کنید وهدیه تولد دریافت کنید؛ چراکه پرپروک هرماه به مناسبت تولدها ازطریق قرعه کشی برای چندین نفرهدیه ارسال میکنه.

شاد باشيد