اخبار پرپروک

بیایید به بازگشت پروانه ها بیندیشیم پنجشنبه، 18 خرداد 1396

سالهاست که رستورانهای زنجیره ای پرپروک متناسب با امکانات خود حامی موسسات مختلف خیریه و فعالیتهای از این دست بوده است و با پیام بازگشت پروانه ها ، حامی رویدادهایی این چنین امیدبخش می باشد.امسال نیز با شما پرپروکی های مهربان که همچون پروانه ها همیشه در چنین رویدادهایی ، امید به زندگی را با خود همراه کرده اید به عنوان حامی هجدهمین جشن قلک شکان موسسه ی خیریه ی محک ،حضور خواهیم داشت.

از شما عزیزان که همواره ما را در چنین رویدادهایی همراهی کرده اید ، جهت حضور در این جشن در تاریخهای 8 و 9 مهرماه از ساعت 10 تا 20 در محل موسسه ی خیریه ی محک ،دعوت به عمل می آوریم.

آدرس موسسه محک: میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، خیابان پروفسور وثوق، بلوار محک

منتظر دیدار شما پرپروکی های مهربان هستیم